UAB "ŠILUMINĖS ENERGIJOS SISTEMOS" INFORMUOJA

Naujienos

 • 2015-06-01 pasikeitė korespondencijos adresas
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" persikėlė į naują biurą, esantį Lazdijų g. 20, Kaune. Buveinės (registracijos) adresas ir visi kiti rekvizitai nesikeičia.
 • 2015-05-20 pasirašyta sutartis su AB "Klaipėdos energija"
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" laimėjo konkursą ir pasirašė sutartį dėl magistralinių šilumos tinklų "1Š" Klaipėdos mieste rekonstrukcijos darbų 2015 metais. Bus parengtas projektas ir rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai DN600/800 mm - 210 m, DN 400/560 mm - 163 m. Darbų atlikimo terminas- 2015 m. rugsėjo 15 d.
 • 2015-03-30 UAB "Šiluminės energijos sistemos" pasirašė sutartį su UAB "Axis technologies"
  Įmonė pradeda kogeneracinės biokuro jėgainės , Taikos pr. 104B, Kaune šilumos tiekimo tinklų statybos darbus.
 • 2015-03-16 pasirašytos 7 sutartys su UAB "Jurbarko komunalininkas"
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" per CPO LT elektroninį katalogą laimėjo 7 daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarke atnaujinimo
  (modernizacijos) darbų konkursus. Įmonė atliks renovacijos darbus šiuose namuose: Dariaus ir Girėno g. 43, Vytauto Didžiojo g. 7, Kranto g. 2, Dariaus ir Girėno g. 70, P. Cvirkos g. 11, Kauno g. 34, Vasario 16-osios g. 11.
 • 2015-03-02 pasirašyta sutartis dėl Gričiupio 11, Kaune renovacijos
  2014-02-14 UAB "Šiluminės energijos sistemos" laimėjo daugiabučio gyvenamojo namo Gričiupio g. 11, Kaune atnaujinimo (modernizacijos) darbų konkursą. Bus atliekami rūsio lubų šiltinimo, kolektorinės ir dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimo, šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimo, šildymo sistemos remonto ir ventiliacijos atnaujinimo darbai.
 • 2015-01-30 įteiktas Gazelė 2014 Sertifikatas
  Šiuo sertifikatu pažymima, kad UAB "Šiluminės energijos sistemos" dalyvavo "Verslo žinių" projekte smulkiajam ir vidutiniam verslui ir yra pripažinta viena iš sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių
 • 2015-01-29 všį TPT sertifikavo UAB "Šiluminės energijos sistemos"
  VŠĮ TPT patvirtino, kad UAB "Šiluminės energijos sistemos" įdiegtų suvirinimo procesų taikymas atitinka standarto LST EN ISO 3834-3:2006 nustatytus standartinius kokybės reikalavimus.
 • 2015-12-15 Pasirašyta sutartis dėl daugiabučio namo statybos darbų
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" pradeda vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo sistemos, vėdinimo, procesų valdymo ir automatizacijos darbus 5 aukštų gyvenamosios paskirties name, Žiogų g. 6, Palangoje.
 • 2014-10-20 pradedami darbai daugiabutyje Sukilėlių pr. 98, Kaune
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" pasirašė sutartį dėl daugiabučio namo, esančio Sukilėlių pr. 98, Kaune, vandentiekio , vidaus buitinių ir lietaus nuotekų sistemos, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio rekonstrukcijos darbų.
 • 2014-10-20 atidaroma A. Baranausko g., Kaune
  Sėkmingai pabaigtas 3Ž šilumos tiekimo magistralės remonto projektas A. Baranausko g. Baigiami gatvės asfaltavimo darbai ir nuo 2014-10-20 atidaromas eismas.
 • 2014-10-17 pabaigti inžinerinių tinklų statybos darbai L. Ivinskio g. 65, Kaunas
  Sėkmingai pabaigti biokuro katilinės, esančio L. Ivinskio g. 65, Kaunas, inžinerinių tinklų (vandentiekio, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo) statybos bei pajungimo prie miesto inžinerinių tinklų darbai.
 • 2014-10-10 pradedami darbai objekte "MAXIMA", Demokratų g. 50, Kaunas
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" pradeda šilumos punkto, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus. Šioms dalims buvo paruoštas darbo projektas. Darbus planuojame pabaigti lapkričio pabaigoje.
 • 2014-09-06 draudžiamas eismas A. Baranausko g., Kaune
  Dėl šilumos tiekimo tinklų remonto A. Baranausko g., Kaune, laikinai ribojamas eismas atkarpoje nuo Radvilėnų plento iki Studentų gatvės.


 • 2014-09-02 laimėtas viešasis konkursas ir pasirašyta sutartis
  Laimėtas viešasis konkursas dėl daugiabučio gyvenamojo namo renovacijos (atnaujinimo) Miško g. 5 Tauragėje ir pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Tauragės butų ūkis"
 • 2014-09-01 pradedami šiluminės trasos remonto darbai A. Baranausko g.
  Pradedami šiluminės trasos remonto darbai A. Baranausko g., Kaune. Ši šilumos tiekimo magistralė buvo nustiesta prieš 44 metus. Paskutiniu metu daug kartų taisoma, todėl gavus ES papildomą finansavimą, yra atliekamas kapitalinis remontas, kuris užtiks saugų, kuo maženėmis sąnaudomis šilumos tiekimą gyventojams. Traos remonto darbus užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio.
 • 2014-08-18 pradėti darbai biokuro katilinėje L. ivinskio g. 65, kaune
  Biokuru kūrenamoje katilinėje atliekami šie darbai: vandentiekio, lietaus nuotekų, buitinių nuotekų tinklų statyba, prijungimas prie miesto inžinerinių tinklų, šilumos tinklų tiesimas ir prijungimas prie AB "Kauno energija" šilumos tinklų. Darbus planuojame baigti 2014-10-01.
 • 2014-08-13 pasirašyta sutartis dėl šiluminės trasos remonto Jonavoje
  Pradėti vykdyti šiluminės trasos remonto darbus tarp Žeimių g. 11 ir Žalioji g. 8, Jonavoje.
 • 2014-07-23 pasirašyta sutartis dėl daugiabučio namo modernizavimo
  Pasirašyta sutartis dėl daugiabučio namo Ateities takas 10, Tauragėje atnaujinimo. Bus vykdomi vandentiekio, vidaus buitinių ir lauko nuostekų sistemos rekonstrukcijos darbai, taip pat šildymo sistemos modernizavimas bei karšto ir cirkuliacinio vandentiekio rekonstrikcijos darbai.
 • 2014-05-15 laimėtas AB "Kauno energija" skelbtas konkursas ir pasirašyta sutartis
  Š. m. gegužės 15 d. pasirašėme Viešojo pirkimo- pardavimo sutartį su AB "Kauno energija" dėl Kauno m. 3Ž magistralės rekonstrukcijos tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5' A. Baranausko g.
  Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra".
  Projektas vykdomas siekiant užtikrinti Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus.
 • 2014-04-03 Sudaryta sutartis dėl daugiabučio namo modernizavimo
  Pradėti daugiabučio gyvenamojo namo, Kęstučio g. 18, Jurbarke atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".
 • 2014-03-17 pradeda vykdyti šilumos tiekimo tinklo rekonstravimo darbus P. Plechavičiaus g., Kaune
  Kovo mėnesį pasirašėme sutartį su AB "Kauno energija" dėl šilumos tiekimo tinklų P. Plechavičiaus gatvėje rekonstravimo. Rekonstruojama dalis 154,5 m. 219 mm. diametro izoliuota poliuretano vamzdyno šiluminė trasa. Darbai planuojami baigti 2014 m. rugpjūtį.
 • 2014-01-31 įteikti 2013-ų metų Gazelės apdovanojimai
  UAB "Šiluminės energijos sistemos" "Verslo žinių" rengiamame smulkiojo ir vidutinio verslo „Gazelės" konkurse pripažinta viena iš sparčiausiai augančių ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos bendrovių.
 • 2014-01-13 pradedami REMONTO DARBAI VILNIAUS GIMDYMO NAMUOSE
  Informuojame, kad UAB "Šiluminės energijos sistemos" 2014 m. sausio 10 dieną pasirašė trišalę sutartį su VšĮ "Vilniaus gimdymo namai" ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine VšĮ "Kauno klinikos" dėl karšto vandentiekio sistemos ir durų remonto darbų Vilniaus gimdymo namuose. Darbų vykdymo metu (2014-01-13 - 2014-04-13) bus užtikrintas nepertraukimas karšto vandens tiekimas gimdyvėms ir medicininiam personalui aprūpinti.
 • 2014-01-06 STARTAVO NAUJA UAB "ŠILUMINĖS ENERGIJOS SISTEMOS" SVETAINĖ
  Pristatome naują UAB "Šiluminės energijos sistemos" svetainę. Kviečiame potencialius partnerius ir klientus susipažinti su įmonės teikiamomis paslaugomis, turimais kvalifikacijos atestatais, patirtimi ir sertifikatais bei apdovanojimais ir susisiekti su mumis Jums aktualiais klausimais.
  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įmonė pastoviai plečiasi, todėl pildo savo kvalifikuotų specialistų ratą. Jei turite patirties statybos srityje, prašome patikrinti karjeros skiltį ir atsiųsti mums savo gyvenimo aprašymą (CV).